Kancelaria Adwokacka - Maciej Ziobro.

Maciej Ziobro - w latach 1995-2000 studiował prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie, a następnie w latach 2000-2003 odbywał aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, którą ukończył egzaminem sędziowskim. W latach 2003 – 2009 pracował w sądach i urzędach na różnych stanowiskach począwszy od praktyki orzeczniczej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnobrzegu, poprzez pracę asystenta sędziego w wydziałach Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, jako referendarz Sadu Rejonowego w Nisku oraz referendarz w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. W roku 2006 Maciej Ziobro uzyskał wpis na listę radców prawnych Izby kieleckiej.
Kancelaria adwokacka, działa od września 2009r. w związku z uzyskaniem wpisu na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.